จุดหมายของชีวิต

แมลงวันเห็น สิ่งปฏิกูล มูลเน่าเหม็น ว่ามันเป็น รสโอชา พาหลงใหล เมินหน้าหนี กลิ่นอันหอม มิยอมใกล้ เห็นบ่อยได้ ตามซากเน่า เท่าพบมา

ผึ้งนั้นเล่า เจ้าชอบรส สดชื่นหวาน เกษรบาน อยู่่แสนไกล บินไปหา กลิ่นก็หอม ดอกก็งาม ตามกันมา จึงช่างน่า ชมเชยจริง ยิ่งสิ่งใด

เป็นมนุษย์ สุดดีแท้ แน่กว่าสัตว์ ให้สมบัติ นี้คงอยู่ คู่ภพใหม่ รักษาศีล บำเพ็ญทาน เบิกบานใจ ท่่านว่าไว้ เกิดชาติใหม่ ไม่ลำเค็ญ

ดีที่สุด เพียรหาธรรม นำปฏิบัติ ฝึกขจัด ตัดกิเลส เหตุทุกข์เข็ญ เมื่อหาเห็น อนัตตา พาสุขเย็น เร่งบำเพ็ญ ผลสุขเกิด เลิศจริงเอย

วัดพุทธธาราม (ลอนดอน)