คาถาบูชาครู

นะโม ๓ จบ

กล่าวไตรสรณคม (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ)

แล้วตั้งจิตอธิษฐานรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ขอให้มาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ว่าคาถาบูชาพระ คือ พุทธะบูชา มหาเตวะชันโต ธัมมะบูชา มหาปัญญะวันโต สังฆะบูชา มหาโภคะวะโห ติโลกกะเสฏฐัง อภิปูชะยามิ ฯ

แล้ว ชุมุนมเทวดา รำลึกถึงคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ให้มาช่วยเกื้อหนุนให้สำเร็จสมความประสงค์ แล้วว่าคาถาบูชาครูต่อไป อ่านเพิ่มเติม “คาถาบูชาครู”